Szakképző iskola

Iskolánkban felvételi vizsgát nem tartunk, a felvétel alapja az általános iskolai bizonyítvány 7. év végi és 8. félévi összes tantárgyi osztályzat átlaga. Sikeres felvétel esetén a beiratkozás előtt szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Iskolánkban angol nyelven folyik az idegen nyelv oktatása. A Kollégiumot minden igénylőnek biztosítunk.

Szakképző iskola

Képzési idő: 3 év, a képzés szakmai vizsgával zárul

Beiskolázási tájékoztató a 2021/2022 tanévre

Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő

Épületgépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével
zárul.
A központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő kiépíti és karbantartja a
központifűtés rendszerét, a gázellátó rendszert, annak vezetékeit és a
felhasználói készülékeket.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Önállóság, felelősségtudat, kommunikációs készség, csapatban való együttműködés,
precizitás, problémamegoldó képesség, jó kapcsolatteremtő
képesség, digitális eszközök használatára való képesség.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
központifűtés- és gázhálózatokat épít ki és tart karban;
értelmezi a rendszerek kialakítására, munkafolyamatokra, eszközökre,
technológiára vonatkozó dokumentációit;
elkészíti a tevékenységhez kapcsolódó szerelési vázlatokat, költségbecsléseket;
biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges
feltételeket;
végrehajtja az időszakos ellenőrzési, karbantartási, javítási, felújítási
feladatokat;
elvégzi a dokumentációs és adminisztratív feladatokat.
Ajánlott minden fiatal számára, aki erős műszaki vénával rendelkezik és érdeklődik
az energetika, különösen a fűtési rendszerek és a földgáz felhasználása iránt.
Remek elhelyezkedési lehetőséget nyújt a gázelosztó társaságoknál, kivitelező
cégeknél és vállalatok karbantartási egységeinél.

Víz- és csatornarendszer-szerelő

Épületgépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével
zárul.
Tervek alapján különböző csőanyagokból hálózatokat épít ki. Egyedi és
központi berendezési tárgyakat, vízgépészeti rendszer elemeket épít be a
fürdőszobától az úszómedencéig.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Önállóság, felelősségtudat, precizitás, problémamegoldó képesség, szépérzék.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
kiépíti a vizes-technológiai csőhálózatokat és rendszereket, beépíti a
szerelvényeket, berendezési tárgyakat;
feladata a tűzoltóvíz-hálózatot és a tűzoltási vízvételi helyeket
közműhálózatra csatlakozással telekhatáron belül kiépíteni, azokra rákötéseket
készíteni;
feladata eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt, szerelési,
kiviteli tervet értelmezni, kapcsolatot tartani az ügyfelekkel;
nyomáspróbát végez és feltölti, nyomás alá helyezi a vizes rendszereket;
tervek szerint elő- és beszabályozza a hálózatokat, szerelvényeket,
közreműködik a hidraulikai beszabályozásokban;
a meglévő hálózatokat, rendszereket felülvizsgálja, feltárja a hibáit és
megjavítja azokat;
telekhatáron belüli víz- és csatornahálózatot épít ki, közműcsatlakozásra
rákötéseket készít, fogyasztásmérőket épít be.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szépet és használhatót akar alkotni és
kellően kreatív.

Épület- és szerkezetlakatos

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
Fémes anyagból, főként acélból készült lemezek, idomok, csövek, vázak és
tartószerkezetek előkészítését, szerelését, hegesztését és ellenőrzését végzi.
Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését,
felállítását és szétszerelését végzi.
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra
vonatkozó dokumentációkat, terveket. Ismeri a szakrajz jelöléseit, a nézeteket,
metszeteket. Megfelelő anyagismerettel rendelkezik. Gépipari alapméréseket
végez, ezek alapján előrajzolni tud. Biztonsággal használja az alapvető
kéziszerszámokat és kisgépeket.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás,
kreativitás, problémamegoldó képesség.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
munkadarabot gyárt kézi és gépi forgácsoló alapeljárásokkal;
alapszerelési műveleteket végez, oldható és nemoldható kötéseket készít;
hegesztett kötést készít különféle technológiákkal;
egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat és műszaki rajzokat készít,
tudja azokat olvasni, értelmezni;
elkészíti, vagy megrendeli a célszerszámokat, összeállító sablonokat
speciális épületlakatos munkához;
elvégzi a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari ellenőrzéseket,
javításokat.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret összetett szerkezeteket alkotni,
szerelni és szerszámokkal dolgozni.

Gépi és CNC forgácsoló

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott
alkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez
szükséges gépeket, eszközöket és technológiai adatokat. A szerszámgépen
beállítja a forgácsolási jellemzőket és legyártja a munkadarabot. CNC
megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarab
befogó- és továbbító eszközöket. Programot ír és tesztel egyszerűbb
alkatrészek CNC gépen történő gyártására. A gép felszerszámozását követően
hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt gyárt.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Kreativitás, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés,
precizitás, problémamegoldó képesség.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
tanulmányozza és értelmezi a gépészeti anyagokra vonatkozó információkat:
műszaki rajz, műhelyrajzok, szabványok;
a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszereli, beállítja a munkadarab
befogó-, megfogó-, és rögzítő eszközöket;
kiválasztja és használja a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat;
kézi megmunkálással egyszerű alkatrészeket gyárt, alakít, javít;
fúrási munkákat végez;
alkatrészeket gyárt esztergálással, köszörüléssel, marással;
egyszerű geometriájú alkatrészeket készít CNC vezérlésű megmunkáló
gépeken;
forgácsoló szerszámokat készít, élez;
a legyártott munkadarab minőségét és megfelelőségét ellenőrzi.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, érdekli a forgácsolás és
egyedi termékek előállítása.

Hegesztő

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti
elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások
alkalmazásával. A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy
mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldható
fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre.
Pontos, önálló szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a
munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri
és biztonsággal használja a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Kézügyesség, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés,
precizitás, problémamegoldó képesség.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
műszaki rajzokat olvas és értelmezi a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat;
előkészíti a munkadarabot, ellenőrzi a gépeken a tanúsítványok
érvényességét;
beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket;
elvégzi a szükséges vágásokat, darabolásokat, hegesztést;
önellenőrzést végez a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után, a
varrathibákat javítja;
betartja és betartatja a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a kisebb-nagyobb acélszerkezetek,
csőhálózatok, tartályok hegesztése, aki szeret alkotni, szerszámokat használni.

Ipari gépész

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok: Ipar szakmairány, Vegyipar szakmairány, Vízgépészet
szakmairány.
Az ipari gépész a gyártósorok berendezéseinek, kisegítő részegységeinek
szerelését, karbantartását, javítását végzi. Egyszerű munkadarabokról műszaki
rajzot készít.
A szakrajz alapján meghatározza a szerelési feladatok menetét, sorrendjét.
Az alkatrészek kopásból és deformációból adódó károsodásainak javítási
módszereit ismeri és a gyakorlatban is használja. Munkája során a gépészetben
általánosan használt kéziszerszámok és kisgépek szakszerű és biztonságos
használatával oldja meg a feladatait.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás,
problémamegoldó képesség.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
kézi és gépi forgácsoló berendezéseket szerel, üzembe helyez;
áramlástechnikai gépeket (szivattyúk, kompresszorok) szerel, javít, elhárítja a
hibákat;
gépkönyv alapján gépeket és berendezéseket üzembe helyez;
elvégzi a szükséges karbantartásokat a gépeken és berendezéseken;
meghibásodás esetén elvégzi a hibás alkatrészek cseréjét, javítás után
beüzemeli a gépet;
kézi és gépi forgácsolást végez;
forrasztott, hegesztett kötéseket készít.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, szeret szerelni, javítani,
szerszámokat használni.

Kőműves

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
A kőműves hozza létre az épületek alapjait, legfőbb szerkezeteit, boltíveket és
boltozatokat, lépcsőket épít, elvégzi a külső és belső vakolást. Keze nyomán
lesz a tervből valóságos szerkezet, ezt követően előkészíti az épület
befejezéséhez szükséges egyéb építőipari burkolási, szerelési, asztalos, festési
munkálatokat.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás,
kézügyesség, csapatmunka. Hajlam az új innovatív technológiák
megismerésére és elsajátítására.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
magabiztosan értelmezi a műszaki terveket;
a kivitelezés során szükséges eszközöket készség szinten képes működtetni;
az alkalmazott anyagok jellemzőit és a hozzájuk tartozó technológiai
utasításokat ismeri és betartja;
a kivitelezés során a kőműves brigád többi tagjával képes együtt dolgozni,
ugyanakkor képes az önálló munkavégzésre is.
Ajánlott minden fiatal számára, aki vágyat érez arra, hogy maradandót alkosson,
és ezért akár hajlandó fáradságos munkát végezni. Ajánljuk azoknak a fiataloknak,
akik ezzel a munkával stabil megélhetést szeretnének biztosítani
maguknak. Az építőipar, és a kőműves szakma versenyképes lehetőség, hiszen
építkezők és építkezések mindig is voltak és lesznek, kőművesekre mindig
szükség lesz.

Burkoló

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait,
valamint a beltéri fal, és padlófelületek melegburkolatát készíti el, javítja és
bontja. Az épület díszítő, valamint homlokzat-, lábazat burkolatait készíti, azokat
javítja, felújítja és bontja, burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás,
kézügyesség, precizitás, csapatmunka.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás módszereit, építészeti terveket,
egyszerű burkolati terveket készít;
a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezi a
munka technológiai sorrendjét és meghatározza az ahhoz szükséges anyagmennyiséget;
alkalmazza a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat,
gépeket, berendezéseket és mérőeszközöket;
vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot,
díszburkolatot, mozaik burkolatot készít.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret kreatívan, szépet alkotni és hosszú
távon megbecsült munkát szeretne változatos munkakörnyezetben.

 

Ács

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
Az ács a legrégibb építőipari szakmák egyike, amelyet a hagyományos
technikák mellett a gépesítés, előregyártás, digitalizáció jellemez. Az ács építi a
tetőt, bont és felújít, valamint állványzatokat épít és zsaluzatokat szerel.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás,
kézügyesség, csapatmunka.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez;
értelmezi a műszaki dokumentáció tartalmát és használja az építészeti
alapfogalmakat;
biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket;
előkészíti a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák anyagait, eszközeit;
összeállítja, elhelyezi a pillérek, falak hagyományos zsaluelemeit,
megtámasztását;
faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek) épít, helyreállít, felújít,
megerősít, átalakít, beépít;
működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket,
mérőeszközöket;
együttműködik az építőipari szakmák egyes területeinek képviselőivel,
szakembereivel.
Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a magasság, szereti a mozgalmasságot,
szeret alkotni, építeni és fával dolgozni.

Festő, mázoló, tapétázó

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
Festő, mázoló, tapétázó feladata a különféle alapfelületek festése, mázolása,
díszítése, megóvása a környezet hatásaival szemben.
A megfelelő bevonatrendszer kiválasztásához elengedhetetlen a szakszerű
felületdiagnosztika, majd a felület előkezelése – előkészítése. Tevékenységét a
kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a munka,
környezetvédelmi, és biztonsági előírások szerint végzi.
Tevékenységével, a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz az
építőipari technológiai folyamatokban.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás,
kézügyesség, csapatmunka.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
festi a falfelületet, tapétáz;
fal-, fa-, fém felületet mázol;
különböző díszítő munkákat készít;
utólagos hőszigetelést készít;
felújítási munkákat végez kül- és beltérben egyaránt.
Ajánlott minden fiatal számára, aki kreatív gondolkodású, jó a kézügyessége,
szeret változatos munkakörnyezetben dolgozni.

Járműfényező

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 3 éves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
A járműfényező feladata gépjárművek karosszériáinak felületelőkészítése,
felületkezelése, javítói vagy ipari fényezése.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Jó tér- és színlátás, jó fizikum, kézügyesség, számítógépes ismeret,
szakszerű kommunikáció.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
gépjárművek karosszériáit fényezésre előkészíti, és a felület védelmi
vagy fényezési-rétegrendet felépíti;
ismeri a kézi, gépi csiszoló anyagokat, szerszámokat, valamint ismeri a
varrat tömítő, szigetelő anyagok, korrózió- illetve üregvédő anyagok,
festékek, lakkok fizikai, kémiai tulajdonságait;
képes fémes és nemfémes anyagú alkatrészek felületének
előkészítését a fényezési eljárásoknak megfelelően előkészíteni és
utókezelni;
javított és fényezésre felülettechnikailag előkészített alkatrészeken,
karosszériákon javítófényezési munkafolyamatokat megtervez, előkészít
és elvégez;
zsírtalanító és fényező gépeket kezel;
felületbevonást végez kézzel, valamint fényező berendezésekkel;
ismeri és alkalmazza a spotfényezés eljárását, polírozási műveleteket
végez;
minőségellenőrzési feladatokat lát el;
bevonatolt, fényezett felületeken felületi minőséget ellenőriz, hibát
keres, dönt a javíthatóságról, illetve javít minőségi és gazdaságossági
szempontok figyelembevételével.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárművek forma- és
színvilágát, szereti a látványos eredményeket és szívesen részt vesz a
végső felület kialakításának folyamatában.

Karosszérialakatos

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség
megszerzésével zárul.
A karosszérialakatos gépjármű felépítmények javítását, részegységek
összeépítését, gépjárművek külső szereléseit végzi. Karosszéria alvázak,
önhordó karosszériák húzatópadon történő javítása is az ő feladata.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Jó térlátás, fizikum, kézügyesség, számítógépes ismeret, minőségszemlélet,
szakszerű kommunikáció.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
a gépjármű karosszériára csavarozott, szegecselt elemeket felépíti;
karosszériaépítés, szerelés, oldható és oldhatatlan kötéseket hoz létre;
lakkozatlan és lakkozott karosszérián hibát ismer fel, szakszerűen javítja;
gépjármű felépítmények javítását, részegségek összeépítését végzi;
karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzatópadon történő javítását
végzi;
gépjárművön külső szereléseket, a belső térben egyszerű szereléseket is
végrehajt;
egyszerűbb elektromos szereléseket, műanyag elemek javítását végzi;
az elektromos rendszerben beállításokat végez;
motortérben, futóművön, kipufogó rendszeren egyszerűbb szereléseket,
javításokat végez;
műszaki rajz alapján egyszerűbb lemezalkatrészeket átalakít, vagy újra
elkészít.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárműveket, a gépjárművek
javítását, szereti a látványos eredményeket és szívesen részt vesz a végső
formák kialakításának folyamatában.

 

Betűméret váltása
Kontraszt