Technikum

Iskolánkban felvételi vizsgát nem tartunk, a felvétel alapja az általános iskolai bizonyítvány 7. év végi és 8. félévi összes tantárgyi osztályzat átlaga. Sikeres felvétel esetén a beiratkozás előtt szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Iskolánkban angol nyelven folyik az idegen nyelv oktatása. A Kollégiumot minden igénylőnek biztosítunk.

Technikum

Beiskolázási tájékoztató a 2021/2022 tanévre

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus
szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég
munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett
hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését
biztosítja.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Rendszerszintű gondolkodás, alapszintű informatikai és hálózati ismeretek,
ügyfélközpontú hozzáállás, problémamegoldó készség és együttműködési
készség.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás
és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és
javítási munkáit;
ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását;
képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető
internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos
feladatokat;
képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve
felügyeleti feladatait elvégezni;
elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi
szoftverek telepítését és konfigurálását;
felhőszolgáltatásokat kezel.
Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai eszközök működtetése,
karbantartása érdekel, aki tud és szeret más csapatokkal együttműködni, és
támogatóként kész részt venni egy informatikai rendszer üzemeltetésében.

 

Logisztikai technikus

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható
szakmairányok: Logisztika és szállítmányozás szakmairány, Vasúti árufuvarozás
szakmairány.
A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek tervezése,
lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása,
valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru
továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés
megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése. Összehangolja az
összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során felmerülő
raktározási, kezelési feladatokat is.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Elemzőkészség, döntésképesség, kapcsolatteremtő és fenntartó készség,
szorgalom, felelősségtudat.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás)
lebonyolításában a feladatokat;
tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési
folyamatokban;
kezeli a reklamációs eseteket;
elvégezi a raktárkezeléssel és vezetésével kapcsolatos teendőket;
árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végez;
nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői
tevékenységet végez;
kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel;
idegen nyelven kommunikál szóban és írásban azonos ágazaton belül;
kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel;
elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét;
részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi
a kárügyeket.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos
szervezőmunka, a logisztikai tervezés, szem előtt tartva az eredményességet és
hatékonyságot.

Sportedző (a sportág megjelölésével)
– sportszervező

Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű
szakképzettség megszerzésével zárul.
Választható sportágak: a szakképzettség megszerzésére irányuló képzés
azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi
I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség, vagy az
országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági szövetség
működik.
A sportedző – sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan
tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú
felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és
játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók
edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és
edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti
teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Edzőmérkőzéseket és
-versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói jártasság, jó fizikum, jó
kommunikációs készség, szakmai fejlődés irányítása.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, elemzi,
eredményesen oktatja;
a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismeri,
javítja;
a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felméri, értékeli;
az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével
tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezi és
irányítja;
a sportolók teljesítményét értékeli, a versenyzők kiválasztását elvégzi;
a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazza;
különböző ciklusú edzésterveket készít;
sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervez;
a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és
marketing feladatokat ellát;
szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújt.
Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége
oly mértékű, hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául.

Betűméret váltása
Kontraszt