KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4400 Nyíregyháza, Árok utca 53
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 42 512 320
E-mail cím: iskola@inczedy.edu.hu
Honlap: www.inczedy.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Innovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1 795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu
Honlap: https://nyiregyhaziszc.hu/
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu

 

 

Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu

Igazgató: Gazda Sándor Mihály
Telefon: +36 42 512 320
E-mail: iskola@inczedy.edu.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

NAPPALI MUNKAREND:

TECHNIKUM

Informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető technikus 5 0612 12 02

Logisztikai technikus 5 1041 15 06

Postai üzleti ügyintéző 5 1041 15 07

Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező 5 1014 20 02

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő 4 0732 07 03

Víz- és csatornarendszer-szerelő 4 0732 07 04

Épület- és szerkezetlakatos 4 0732 10 03

Gépi és CNC forgácsoló 4 0715 10 07

Hegesztő 4 0715 10 08

Ipari gépész (Ipar szakmairány) 4 0715 10 09

Ács 4 0732 08 01

Burkoló 4 0732 06 03

Festő, mázoló, tapétázó 4 0732 06 05

Kőműves 4 0732 06 08

Járműfényező 4 0716 19 08

Karosszérialakatos 4 0716 19 11

 

ESTI MUNKAREND:

TECHNIKUM

Informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető technikus 5 0612 12 02

Logisztikai technikus 5 1041 15 06

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Gépi és CNC forgácsoló 4 0715 10 07

Hegesztő 4 0715 10 08

Járműfényező 4 0716 19 08

 

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/felveteli-tajekoztato.pdf
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Inczedy_engedelyezett_osztalyok.pdf

3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Inczedy_NSZFH_626_001828-1_2020.-_Teritesi-es-tandijfizetesi-szabalyzat.pdf
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje nem releváns
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Nyitvatartas-Nyiregyhazi-SZC-Inczedy-Gyorgy-Szakkepzoiskola-es-Kollegium-1.pdf

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Inczedy-munkaterv-2021_2022.pdf

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/2021/Inczedy_szakmai_program.pdf

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Inczedy_SZMSZ_2021.02.04.pdf

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/163103_Hazirend.pdf

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Inczedy_Vegzettseg_kimutatas_2021.pdf
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/osztaly-letszam.pdf
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Inczedy_Lemorzsolodas-2019-2020.pdf
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Inczedy_osztalyozo-vizsga-kovetelmenyek.xlsx
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Inczedy_erettsegi_2017-2021.pdf
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Inczedy_egyeb_foglalkozas_lehetosege.pdf

 

13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000936
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/2021/Herczku_Márton_Géza_vezetői_program.pdf
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

 

 

Betűméret váltása
Kontraszt