Névadónk

cimer
1834-ben nagyváradi Inczédy György táblabíró és hites ügyvéd Nyíregyháza város földesúri terhek alóli örökváltságát kezdeményezte és végre is hajtotta.
1938-ban Nyíregyháza városnak újabb kiváltságot és címert szerzett.
Ebbéli munkásságának elismeréseként 1838-ban Nyíregyháza város első polgármesterének választotta.Nyíregyháza 1837-től szabad királyi város lett, V. Ferdinánd 1837. augusztus 31-én Ischlben aláírta a privilégiumokat tartalmazó okiratot. Ez 1838. január 22-én lett kihirdetve a Kossuth téren : „ ahol két csatornán folyt a bor, melyből szabadon és ingyen ihatott minden/ki/ aki hozzáférhetett. A boltok padlásáról szórattak széjjel a nép közé peretzek és egy néhány véka dió „

A polgármester Nagyváradi Inczédy György volt 1838-tól 1854-ig. Élt 1780-1854-ig/, táblabíró, hites ügyvéd, a nemesek főhadnagya. Nyíregyháza első polgármestere. /

Már 1840-ben felvetődik a megyeszékhely áttelepítésének javaslata – az 1867. évi megyegyűlésen megszavazták a megyeszékhely Nyíregyházára áthelyezését Nagykállóból – de csak az 1876. XXXIII. tv. után sikerült, amikor országos törvénnyel szabályozták a megyék területét, Nyíregyháza Szabolcs vármegye székhelye lett.

Betűméret váltása
Kontraszt