Erkel Ferenc - Hunyadi László      opera

 

Cselekmény:
 

1. felvonás

1456. November 9. Nándorfehérvár

A nándorfehérvári győző, Hunyadi János halála után az újonnan kinevezett főkapitány, Újlaky Miklós királyi fennhatóság alá helyeztette a magyar végvárakat, így Nándorfehérvárt is.
A futaki országtanácsból hazaérkezve Hunyadi László hívei rossz előérzettel várják V. László király látogatását. Elfognak egy futárt, aki Brankovics György szerb fejedelemhez igyekezett Czilley Ulrik levelével. A kormányzó ebben a két ifjú Hunyadi fejét ígéri Brankovicsnak. Hunyadi és hívei bosszút esküsznek. Hunyadi László, ellentétben nagybátyjával, Szilágyi Mihállyal, jóhiszeműen bízik a királyban s az új kormányzóban, ám a levél hatására híveivel együtt esküszik bosszút.
Trombitaszó hallatszik: a király Czilleyvel és szűkebb kíséretével Nándorfehérvár alá érkezik. V. Lászlót hidegen hagyják Czilleynek a Hunyadiak árulásáról koholt vádjai, s amikor Hunyadi László átnyújtja a királynak a vár kulcsait, ő nagylelkűen visszautasítja. Hunyadi „cserébe” felesküszik a király hű szolgálatára.
V. László a Hunyadi-hívekkel bevonul a várba. A kapu bezárul, s amikor a király német zsoldosai bebocsátást kérnek, a magyar vitézek kemény szavakkal utasítják el őket a vár alól. A király felháborodását kihasználva Czilley újra előhozakodik a Hunyadiak elfogatásának tervével. V. László át is nyújtja a hatalmát jelképező gyűrűt, s így hivatalos pecsét kerülhet a Czilley által megírt gyilkos parancsra.
Leszáll az éj. A menyasszonyáról, Gara Máriáról álmodozó Hunyadi Lászlót Rozgonyi riasztja föl, akit Hunyadi meggyilkolásával bízott meg Czilley. Rozgonyi leleplezi a cselszövést, és összehívja Hunyadi híveit. László egyedül fogadja a kormányzót, elrejtőzött katonái azonban minden szót hallanak. Czilley mit sem sejtve, mézes-mázas szavakkal hívja lakomára a királyhoz, ám Hunyadi fejére olvassa az összeesküvést. Czilley rátámad a fegyvertelen Lászlóra, ám az ő hívei előrohannak rejtekükből, és felnyársalják a kormányzót.
A zajongásra felriadt király vérbe fagyott nagybátyja láttán iszonyúan megretten, s így kénytelen-kelletlen megbocsát a gyilkosságért.

2. felvonás

1456. November 22-23. Temesvár

Szilágyi Erzsébet – Hunyadi János özvegye, László és Mátyás anyja – udvarhölgyei körében a király érkezését várja. A fiai életéért aggódó özvegyet a király bosszújától tartva szörnyű látomás gyötri… Az ájult nagyasszonyt udvarhölgyei nyugtatják: fiai nemsokára itt lesznek a királlyal együtt, aki esküvel pecsételi majd meg a kegyelmet. Erzsébet patetikus bizakodással várja a király érkezését.
A király és kísérete – köztük a két Hunyadi-fiú és Gara László, a király „új jobbkeze” – bevonul Temesvárra. Erzsébet térdre hullva könyörög bocsánatért. V. László Hunyadi János emlékének tisztelegve kegyelmet ígér az idősebb Hunyadi-fiúnak. Ekkor figyel fel az egybegyűlt sokaságban jelen lévő Gara Máriára, Hunyadi László menyasszonyára. Gara nádor – észrevéve a király vonzalmát lánya iránt – felismeri, hogy ezt kihasználva kielégítheti fékezhetetlen hatalomvágyát. Bízva abban, hogy a király eláll az eskütől, anyjuk mellől szólítja el a két Hunyadi-fiút, így Erzsébet egyedül marad ismét feltámadó szorongásaival… A király azonban egyelőre a Hunyadi-családnak kedvez.
Mária és László hosszú hónapok után lehetnek újra kettesben. Szerelmes együttlétüket a viszontlátás öröme és a régen óhajtott nász vágya hatja át.
Másnap virradóra a várkápolnában gyűlik össze a vár népe és a Hunyadi-család, hogy tanúi legyenek a király ünnepélyes esküjének: V. László nem áll bosszút a Hunyadiakon Czilley haláláért.


3. felvonás

Buda

Budavári palotájában álmatlanul bolyong a magányos király. Semmi nem csillapítja Gara Mária iránt érzett szenvedélyes vágyait. Gara nádor már kezében tartja V. Lászlót, s neki ígéri lányát, ha hozzájárul Hunyadi László kivégzéséhez. Összeesküvéssel vádolja őt, s el is nyeri a vakszerelmes király beleegyezését.

1457. március 14.
A várketben Gara Mária és Hunyadi László menyegzőjét maga Gara nádor szakítja meg. A tömegből előbukkanó pribékjei a menyasszony oldala mellől hurcolják börtönbe Hunyadi Lászlót, s az ifjú Mátyást is elvezetik.
Hunyadi László börtöne mélyén tépelődik, a felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan tény gyötri: a király megszegte esküjét. Nyílik a börtönajtó, Mária érkezik, hogy megszöktesse vőlegényét. László azonban még mindig hisz az igazság győzelmében, és nem akar becstelenül megfutamodni. Gara érkezik katonáival. Mária könyörögve fordul apjához, de ő hajthatatlan: a szerelmeseknek búcsúzniuk kell.

1457. március 16.
Viharos hajnalban a budavári Szent György téren kivégzésre gyűlik a nép. Szilágyi Erzsébet könyörög a katonáknak, hogy engedjék őt a királyhoz, de durván elutasítják. Erzsébet tomboló panasza versenyre kel a vihar dörgő hangjaival, majd csendesül… Erzsébet imát mond fia lelki üdvéért. Gara is megérkezik, oldalán a meggyötört Mária. László búcsúját hallva Szilágyi Erzsébet rádöbben, hogy valósággá vált egykori rémlátomása: fia a vérpadon, szeme bekötve, s a bárd lesújt.
Három sikertelen ütés után László sértetlen marad. A hagyomány szerint kegyelem illetné – hisz az Ég megóvta a haláltól -, de Gara parancsára a bakó negyedszer is lesújt, és lehull a véres fej…

  

   

.